Now showing items 1-1 of 1

  • Periody řetězových zlomků prvků kvadratického tělesa 

   Author: Dlouhá Hana; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Hejda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
   V této práci se věnujeme zkoumání odhadů prodloužení periody řetězových zlomků prvků kvadratického tělesa při Möbiově transformaci. To jest, určujeme ze znalosti periody řetězového zlomku čísla alfa horní odhad na délku ...