Now showing items 1-4 of 4

  • Analýza nerovnovážných stavů dopravních plynů 

   Author: Groverová Nikola; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Bukáček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se soustředí na analýzu rozdělení headway-distribucí, resp. světlostí. V teoretické části práce zavedeme třídu balancovaných hustot B a její vlastnosti. Tato teoretická část je relevantní s praktickou částí ...
  • Aproximace toku v celulárních modelech pohybu chodců 

   Author: Gašpar František; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Bukáček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Pojmem tok v evakuačních experimentech rozumíme počet chodců odcházejících z místnosti za časovou jednotku. Tato práce představuje postupy aproximace toku v modelech pohybu chodců. Jsou zde představeny základy celulárního ...
  • Celulární model pohybu chodců s adaptivní časovou škálou 

   Author: Bukáček Marek; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Modelovaní komunit agentů soupeřících o zdroje 

   Author: Belov Vladislav; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Bukáček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   vantifikace lidského chování je poměrně neprozkoumané území matematického světa, neboť lidstvo je příliš komplikovaná a docela nepředvídatelná struktura. V této bakalářské práci budou prostudovány základní vlastnosti ...