Now showing items 1-1 of 1

  • Vlastnosti distribuční rodiny GIG s negativní hodnotou parametru 

   Author: Anežka Lhotáková; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Vacková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá škálováním Zobecněného inverzního Gaussova rozdělení a jeho dalšími vlastnostmi pro negativní hodnotu parametru na třídě balancovaných hustot. Tyto nabyté znalosti jsou následně využity ke konstrukci ...