Now showing items 1-2 of 2

  • Teranostické nosiče radionuklidů 

   Author: Shashkova Elena; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Wimmer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Bakalářská práce se zabývá syntézou komplexů steroidních ligandů s přechodnými kovy, které by mohli najít uplatnění jako teranostické nosiče radionuklidů. Teoretická část obsahuje krátký přehled způsobů přípravy derivátů ...
  • Značení biologicky aktivních konjugátů stigmaterolu 

   Author: Shashkova Elena; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Wimmer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předložená diplomová práce se zabývá přípravou steroidních derivátů, které by mohly najít uplatnění v nukleární medicíně jako prekurzory pro značení radinuklidy kovů, zejména 68Ga. Teoretická část této práce obsahuje úvod ...