Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické modelování a numerická simulace procesů v průmyslových kotlích 

   Author: Jakubec Tomáš; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tématem bakalářské práce je matematické modelování procesů probíhajících ve spalovací komoře průmyslových kotlů. Nejprve jsou stručně popsány typy kotlů a procesy, které v nich probíhají. Jedním z klíčových jevů je proudění ...