Now showing items 1-4 of 4

  • Aproximace v dynamickém rozhodování za neurčitosti 

   Author: Klemsa Jakub; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Bayesovská inference s využitím stochastické simulace pomocí metod ABC 

   Author: Kubiš Jakub; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Nagy Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Byesovský výběr modelu 

   Author: Poliak Kajetán; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce má za cíl představení bayesovské statistiky a bayesovského výběru modelu. K tomuto cíli přistupuje přes seznámení se s tvorbou statistických modelů pro lineární a logistickou regresi. Předvedena je statistická ...
  • Stanovení váhových koeficientů v dynamickém distribuovaném odhadování 

   Author: Reichl Jan; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Sečkárová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-17)