Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilní aplikace pro vzdálené ovládání chytrého termostatu se zónovým vytápěním 

   Author: Kadlec Šimon; Supervisor: Vaňkát Michal; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce pojednává o návrhu a implementaci mobilní aplikace pro vzdálené ovládání chytrého termostatu se zónovou regulací vytápění. Byly porovnány různé frameworky a na základě výsledku rešerše byl vybrán Ionic(v2), v ...