Now showing items 1-1 of 1

    • Klient-server aplikace pro ilustrativní explodování 3D modelů 

      Author: Samec Adam; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
      Tato bakalářská práce se zabývá úpravou existující desktopové aplikace pro ilustrativní explodování 3D modelu do podoby webové klient-server aplikace. Serverová část bude sloužit k ukládání klientem nahraných modelů, výpočtu ...