Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace informace na webu 

   Author: Čepa Róbert; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s dostupnými nástrojmi pre vizualizáciu dat na webe, vykonať nad nimi analýzu a porovnať tieto nástroje z hľadiska vizualizácie rôznych typov dát, možností interakcie s datami, možnosti ...