Now showing items 1-1 of 1

  • Procedurální modelování měst vyvíjejících se v čase 

   Author: Frantál Petr; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce představuje možnosti tvorby 3D modelů měst, které simulují jejich vývoj v průběhu času. Pro modelování měst v této práci uvažujeme využití procedurálního modelování. Práce nejdříve uvádí motivaci pro ...