Now showing items 1-1 of 1

    • Webová aplikace pro správu databáze 3D modelů 

      Author: Silin Nikita; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Vaňko Martin
      Táto bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro správu databází 3D modelů. Architektura systému která je definována jako sada modelů, vytvořena pomoci metodologie, popsane v této prací. Aplikace ...