Now showing items 1-1 of 1

    • Modul správy lidských zdrojů pro systém Redmine 

      Author: Lebedeva Antonina; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Kocanda Stanislav
      Cílem této bakalářské práce je vytvoření aplikace pro správu projektů a lidských zdrojů, která by měla komunikovat s systémem Redmine. V rámci bakalářské práce se zabývám analýzou existujících a podobných řešení, návrhem ...