Now showing items 1-1 of 1

    • Distribuovaný přehrávač videa 

      Author: Kuznetsova Anastasia; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Trávníček Zdeněk
      Distribuované systémy pro práci s multimediálním obsahem, jejichž hlavní výhodou je možnost rozdělit jednu úlohu mezi několik zdrojů, nachází uplatnění ve vzdělávacích institucích, v reklamě, ve vizuálním umění a mnoha ...