Now showing items 1-14 of 14

  • Adaptace UI založena na emocích uživatele 

   Author: Lunova Anastasiia; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá úlohou vytvoření knihovny pro Android, která umožní přizpůsobení ozdobení rozhraní aplikace v závislosti na emocích uživa-tele. Návrh počítá s oběma stranami: uživatelem, náladu kteréhož má za ...
  • Aplikace pro záznam mobilních testů uživatelské činnosti na zařízení typu tablet 

   Author: Hotový Viktor; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aplikace pro záznam polohy a komunikaci zrakově postižených uživatelů 

   Author: Šimek Adam; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Interaktivní učebnice pro ANDROID 

   Author: Veselý Josef; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Balata Jan
  • Interaktivní učebnice pro ANDROID 

   Author: Teplý Jan; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Interaktivní učebnice pro ANDROID 

   Author: Rychlovský Jiří; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Balata Jan
   Tato bakalářská práce pojednává o projektu tvorby interaktivních učebnic pro základní a střední školy. V práci je provedena analýza několika jiţ existujících učebnic a dále práce vyuţívá nabytých poznatků získaných z této ...
  • Mobilní a webová aplikace pro testování znalostí uživatelů 

   Author: Voráč Sebastian; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Obsahem této bakalářské práce je návrh a implementace webové a mobilní aplikace určené k testování znalostí studentů. Webová aplikace umožňuje správu učitelů, předmětů, testových otázek a zobrazení výsledků ostrých testů ...
  • Mobilní aplikace pro sběr dat z testů použitelnosti v mobilním prostředí 

   Author: Füzesséry Eduard; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Balata Jan
   Cieľom tejto práce bola analýza testov použiteľnosti v mobilnom prostredí. Identifikovať a poriešiť zistené problémy. Identifikácia prebiehala cez zadefinovanie si cieľov a na základe analýzy problému aj návrhov na ...
  • Mobilní aplikace pro sběr dat z testů použitelnosti v mobilním prostředí 

   Author: Fűzesséry Eduard; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Balata Jan
   Cieľom tejto práce bola analýza testov použiteľnosti v mobilnom prostredí. Identifikovať a poriešiť zistené problémy. Identifikácia prebiehala cez zadefinovanie si cieľov a na základe analýzy problému aj návrhov na ...
  • Prototyp aplikace pro mobilní zařízení pro komunitní sběr geografických informací v městské zástavbě 

   Author: Riganová Michaela; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Vytvoriť spoľahlivý navigačný systém je komplexné zadanie, ktoré so sebou prináša nové výzvy, ak tento systém vytvárame špeciálne pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Ľudia s obmedzenou mobilitou majú omnoho vyššie ...
  • Přístupná multiplatformní mobilní aplikace pro navigaci nevidomých chodců 

   Author: Gintner Vojtěch; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat přístupnou, multiplatformní, mobilní, navigační aplikaci pro navigaci zrakově postižených chodců. Po stanovení problémů a cílů, kterých bylo třeba dosáhnout, jsem ...
  • Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek 

   Author: Bauma František; Supervisor: Poláček Ondřej; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Testování použitelnosti na mobilních zařízení 

   Author: Jaroš Petr; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Zadávání textu na mobilním zařízení pomocí multitouch gest 

   Author: Rys Daniel; Supervisor: Poláček Ondřej; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)