Now showing items 1-1 of 1

    • Kompozice CG objektu do reálné filmové scény 

      Author: Antonín Karel; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Smetana Radek
      Předmětem této bakalářské práce je popis procesu trackování pohybu bodu v reálné scéně a následné kompozice počítačem generovaného objektu do této reálné scény - procesu, který se dnes využívá v rozličných odvětvích. Od ...