Now showing items 1-2 of 1

    UAS,detect and avoid,conflict resolution,path prediction,collision avoidance system (1)
    UAS,detekovat a vyhnout se,odstranění kolize,předpověď dráhy,systém předcházení kolizím (1)