Now showing items 1-2 of 1

    intermodal journey planning,journey planning,metaplanning,abstracted transport network,shortest path problem (1)
    intermodální plánování,plánování cesty,metaplánování,abstrahovaná dopravní síť,problém nejkratší cesty (1)