Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr průzkumných akcí pro robotickou ruku za účelem zjištění vlastností předmětů 

   Author: Michal Mareš; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Petrík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Přestože dva objekty mohou na pohled vypadat stejně, mohou mít zcela odlišné vlastnosti a nezbývá, než je zjistit použitím hmatu. V této práci jsem se zaměřil na měkké materiály a objekty s různou mírou pružnosti/tuhosti ...