Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti využití termoelektrických generátorů (TEG) pro generování elektrické energie živými objekty 

   Author: Štěpán Remeš; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce se zabývá analýzou možností využití termoelektrického generátoru pro generování elektrické energie z odpadního tepla živých objektů. Součástí práce je návrh a realizace zařízení, díky kterému je možné ověřit ...