Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce a lokalizace netexturovaných objektů pomocí hlubokých neuronových sítí 

   Author: Haluza Pavel; Supervisor: Hodaň Tomáš; Opponent: Kämäräinen Joni
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce zkoumá Faster R-CNN, moderní metodu pro detekci objektů v RGB snímcích, a navrhuje její rozšíření na RGB-D snímky. Jsou diskutována a vyhodnocena řešení následujících problémů: vyplnění chybějících hodnot v ...