Now showing items 1-1 of 1

    • Měření barevných broušených kamenů 

      Author: Drápela Jakub; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Prášek Petr
      Tato práce se zabývá návrhem a kalibrací soustavy pro měření šíření laserového svazku šperkařskými kameny. Zkalibrovaná soustava bude použita k porovnání naměřených výsledků z měřeného kamene s jeho matematickým modelem. ...