Now showing items 1-1 of 1

  • Řízená interakce bezpilotní helikoptéry se zdí 

   Author: Daniel Smrčka; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a simulací mechanismu pro silovou interakci UAV se stěnou. Součástí projektu je celý proces mechanického návrhu, implementace řídicího softwaru a simulace v robotickém simulátoru ...