Now showing items 1-1 of 1

  • Plánování inspekce budovy s požárem pomocí autonomního bezpilotního prostředku 

   Author: Jaroslav Janoš; Supervisor: Pěnička Robert; Opponent: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Cı́lem této práce je vytvořit vhodnou metodu pro plánovánı́ inspekčnı́ trasy pro detekci požáru v budovách či podobných objektech autonomnı́m vzdušným prostředkem. Hlavnı́m předpokladem této metody je, že oheň se šı́řı́ ...