Now showing items 1-1 of 1

    • Aplikace pro vyhodnocování experimentu prováděného v aerodynamickém tunelu 

      Author: Riss Štěpán; Supervisor: Strnad Pavel; Opponent: Košnar Karel
      Cílem této bakalářské práce je popis celého vývoje aplikace, která má sloužit k vyhodnocování fyzikálního pokusu. Tento fyzikální experiment probíhá na Akademii věd ČR pod názvem Analýza subsonického flutteru elasticky ...