Now showing items 1-1 of 1

    • Využití principu KLT pro sledování cíle kamerovou hlavicí 

      Author: Tejc Marek; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Nohýl Jiří
      Tato diplomová práce se zabývá implementací KL sledovacího algoritmu do kamerové hlavice s inerciální stabilizací a obrazovou zpětnou vazbou. KL algoritmus byl zvolen pro nahrazení stávajícího algoritmu SSD (Sum of Square ...