Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace single-vehicle DARP pro sdílení jízd pomocí technik operační analýzy 

   Author: Pavel Martinec; Supervisor: Fiedler David; Opponent: Chrestien Leah Anusmita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá zrychlením metody SVDARP za pomocí technik operační analýzy. Motivací práce bylo zrychlení SVDARP algoritmu v případech, kde se vyskytuje jako subproblém komplexnějších algoritmů, abychom ...