Now showing items 1-2 of 2

  • Osobní prostorové zóny v interakci člověka s robotem 

   Author: Adam Rojík; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Sciutti Alessandra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Sociální roboti jsou inteligentní agenti vyvinutí pro interakci s lidmi sociálně přijatelným způsobem. Odvětví interakce člověk-robot se stává stále důležitějším, protože se od robotů očekává, že budou zanechávat pozitivní ...
  • Teleoperace robotické ruky pro sebe-kontakt v reálném čase 

   Author: Adam Rojík; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Behrens Jan Kristof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
   Mechanismy, kterými lidé lokalizují dotek na svém těle, nejsou dosud zcela objasněny. Jedním ze způsobů, jak prohloubit naše chápání hmatové lokalizace, je zavést roboticky zprostředkovaný sebedotek (tj. dotyk směrem k ...