Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace strojového učení pro odhad hmotnosti Higgsova bosonu z dat detektoru ATLAS 

   Author: Adam Herold; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Ali Babar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   V této práci se zabýváme rekonstrukcí hmotnosti Higgsova bosonu v rozpadovém kanálu 2lSS + 1 tau had v produkci ttH. Na základě rekonstruované hmotnosti separujeme signál od pozadí, kterým je například produkce ttZ. Na ...