Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace sdílených jízd s přestupem v městských oblastech 

   Author: Adéla Kubíková; Supervisor: Fiedler David; Opponent: Cvach Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Problém rostoucí poptávky po dopravě ve městech, rostoucích nákladů na provoz automobilů, znečištění životního prostředí a nedostatečné kapacity silniční sítě lze řešit pomocí ridesharingu - služby, která umožňuje sdílet ...