Now showing items 1-20 of 29

  • Bezdrátový mikrofon napojený do Wi-Fi sítě 

   Author: Čermák Kryštof; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Budoucnost Internetu 

   Author: Hanuš Jakub; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Jareš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dohled a monitorování spoje Ethernet v rozlehlé síti 

   Author: Horák Martin; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunikace pomocí osvětlovacích elektroluminiscenčních diod 

   Author: Ondra Jan; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření na komunikačních branách pro chránění energetické sítě 

   Author: Zrnić Miloš; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   V této práci je popsán systém pro přenos povelů ochran pomocí telekomunikačního přenosového systému. Výsledkem práce jsou navrhnuté měřicí metody dle standardu IEC 60834-1 pro ověření správného fungování zařízení pro přenos ...
  • Měření na rozhraních prvků pro průmyslové sítě 

   Author: Dvořáček Lukáš; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   Tato bakalářská práce je zaměřena na otestování zařízení PCM-30U. Dané zařízení vyrobené společnosti TTC Telekomunikace slouží k začleňování E1 rámců do ethernetových paketů. Jak pro E1 rozhraní, tak i pro ethernetové ...
  • Monitorování na rozhraní Ethernet 

   Author: Pokorný Václav; Supervisor: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Monitorování na rozhraní Ethernet 

   Author: Kozelek Michal; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Jareš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Monitorování rozhraní v plně optických sítích 

   Author: Karlovský Ladislav; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Jareš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Napájení uzlů sítě pomocí účastnických přípojek xDSL 

   Author: Engler Lukáš; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a optimalizace topologie pro přístupové sítě nové generace 

   Author: Moravec Jan; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Brouček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem bakalářské práce ?Návrh a optimalizace topologie pro přístupové sítě nové generace? je rozbor možností při budování přístupových sítí nové generace v kontextu se současným rozvojem datových sítí v České Republice. ...
  • Nové způsoby komunikace po metalických vedeních 

   Author: Stanislav Klymoshenko; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá modelováním a analýzou nových způsobů komunikace metalickým vedením. Pro modelování a vyhodnocování dat byly použity samostatně definované funkce v interaktivním programovém prostředí a ...
  • Optická síť s přepínáním dávek paketů 

   Author: Libenský Oldřich; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace měření parametrů symetrických vedení 

   Author: Hajný Michal; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Křepelka Václav
  • Ověření funkce modemu PLC na sdělovacích vedeních 

   Author: Karlovský Ladislav; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   Tato diplomová práce je věnována standardům pro úzkopásmovou PLC komunikaci. Teoretická část se zabývá nejprve úvodem do problematiky a stručným popisem širokopásmových PLC technologií. V druhé části jsou popsány dostupné ...
  • Ověření kompatibility bran pro paketový přenos toků E1 

   Author: Knížek Lukáš; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ověření kompatibility přenosových zařízení SDH 

   Author: Šebek Jiří; Supervisor: Jareš Petr; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Porovnání a testování bezdrátových lokálních a globálních sítí 

   Author: Kampouris Dionysios; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kocur Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Porovnání metodik pro měření na rozhraních Ethernet 

   Author: Rýdl Zdeněk; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Beran Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Přenos obrazové informace optickou přístupovou sítí GPON 

   Author: Fára Martin; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)