Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace bezdrátových průmyslových sítí s nízkou propustností 

   Author: Šulc Ondřej; Supervisor: Vondrouš Ondřej; Opponent: Slíva Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Účelem této práce je seznámení se s principem fungování rádiových modemů RipEX. Práce dále shrnuje dostupné simulační nástroje a jejich možnosti. Soustředí se však zejména na diskrétní simulační prostředí OMNeT++ a jeho ...