Now showing items 1-1 of 1

    • Přenositelnost čísla v prostředí VoIP 

      Author: Otčenášek Tomáš; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bezpalec Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)