Now showing items 1-2 of 2

  • Měření a analýza kvalitativních parametrů RFID komponent s middlewarem Fosstrak. 

   Author: Luong Diep; Supervisor: Kypus Lukáš; Opponent: Neruda Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Systém Asterisk jako komponenta laboratorní IMS sítě 

   Author: Luong Diep; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou možnosti úpravy telekomunikačního systému Asterisk a implementaci hlasového dialogu VoiceXML. Návrh a realizace jednotlivých funkcí pro Asterisk. Testování funkčnosti navržených ...