Now showing items 1-1 of 1

    • Zobrazení videa na IP telefonu 

      Author: Do Truong Giang; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Mikulec Martin
      Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zobrazení video dat z IP kamer na IP telefonních přístrojích či ve vybraných aplikacích. Její součástí je teoretický popis protokolů aplikační vrstvy referenčního modelu TCP/IP, ...