Now showing items 1-16 of 16

  • Analogová VoIP brána s pokročilými audio kodeky 

   Author: Roztočil Vojtěch; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je návrh a následná realizace analogové brány pro VoIP, která nabízí oproti dostupným podobným řešením pokročilé širokopásmé kodeky pro přenos hlasu. Celé řešení je modulární s použitím volně dostupných ...
  • Bezdrátový komunikační systém pro turistické průvodce 

   Author: Zadražil Karel; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato práce se zabývá problematikou zpracování a přenosu zvuku pomocí IP sítě a následné reprodukce na druhém vzdáleném zařízení. Zachytávání zvuku probíhá na mobilním telefonu a vlastní reprodukce na separátním HW zařízení.
  • Diagnostika a měření vysokokapacitních ústřednových baterií 

   Author: Říha Jan; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem práce bylo vytvořit aplikaci pro nepřetržité sledování kondice a stavu ústřednových baterií. Tyto parametry jsou určeny svorkovým napětím jednotlivých článků, případně také jejich teplotou. Zařízení se skládá z ...
  • Laboratorní síť IMS 

   Author: Ludvík Jan; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
  • Pokročilé komponenty laboratorní IMS sítě 

   Author: Khalafyan Evgeny; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V dnešní době přenášení hlasu prostřednictvím paketů již začalo pronikat do světa mobilních technologií. Platformou, která to umožňuje, je IP Multimedia Subsystem.
  • Přehledový přijímač / monitor rádiových sítí IoT 

   Author: Šulc Ondřej; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Rozvoj sítí pro internet věcí je v poslední době v plném proudu, stejně tak rozvoj softwarově definovaného rádia a jeho použití. Tato práce se zabývá oběma těmito fenomény a následně je kombinuje ve formě přehledového ...
  • Převaděč radioamatérské služby v systému D-STAR 

   Author: Kolář Petr; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem této práce je navrhnout zařízení schopné samostatně pracovat jako přístupový bod v systému D-Star. Nejdříve popíšu topologii systému a jeho základní vlastnosti. Poté se budu věnovat programovému vybavení použitého ...
  • Řídicí systém inteligentního domu 

   Author: Trnka Miroslav; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Signalizační a konverzní přenašeč pro analogovou linku 

   Author: Aizner Martin; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • SIM editor pro inteligentní telefon 

   Author: Doumbia Modibo; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Spolupráce mezi systémy Microsoft Lync a Asterisk 

   Author: Šedina Martin; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Náplní této Diplomové práce je integrace dvou komunikačních systémů Skype for Business 2015 a Asterisk. Cílem je popsat vzájemnou kompatibilitu, podporované technologie a analyzovat funkce, které by bylo možné nahradit či ...
  • Systém pro ovládání vlakové klimatizace 

   Author: Dorinec Andrej; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Táto práca sa zaoberá návrhom ovládacieho a diagnostického softvéru pre vlakovú klimatizáciu a vyhrievanie, ktorý je prepojený s klimatizačným a vyhrievacím vlakovým zariadením zbernicou CAN (Controll Area Network) s ...
  • Víceúčelový server pro školu 

   Author: Roztočil Vojtěch; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   Cílem této práce je návrh a následná realizace serverové virtualizace pro oblast základního školství a poskytnutí všech výhod, které virtualizace nabízí. Virtuální servery pak budou poskytovat potřebné služby pro oblast ...
  • Vyvažovač zátěže pro protokol SIP 

   Author: Pont Martin; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
   V dnešní době se stále více používá technologie VOIP. Pro sestavení relací se zde také používá protokol SIP. S nárůstem provozu této technologie se nabízí otázka jakým způsobem tento provoz kontrolovat a vyvažovat pro ...
  • "Webmike" - zařízení pro vzdálený poslech prostřednictvím IP protokolu 

   Author: Bašta Miroslav; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Zařízení pro vysoce kvalitní přenos audiosignálu IP sítí 

   Author: Beneš Petr; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   Tato diplomová práce se zabývá základními pojmy a to internetovými protokoly. Dále obsahuje přehled základních druhů kódování a nejpoužívanější hlasové a zvukové kodeky. Cílem práce je seznámit se s přenosem audio signálu ...