Now showing items 1-16 of 16

  • Bezdrátový mikrofon napojený do Wi-Fi sítě 

   Author: Čermák Kryštof; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dimenzování privátního cloudu v prostředí telekomunikačního operátora 

   Author: Stehlík Martin; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Lerch Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Práce pojednává o dimenzování a možnostech účtování provozu privátního cloudového řešení v prostředí telekomunikačního operátora. V první části jsou práce jsou uvedeny informace o vlastnostech a provozu virtualizovaných ...
  • Laboratorní platforma softwarově definovaných datových sítí 

   Author: Matěj Jehlička; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Práce se zabývá současným stavem softwarově definovaných sítí. Analyzovali jsme nejčastější problémy v sítích a jejich možná řešení pomocí SDN. Uvádíme shrnutí dostupných hardwarových a softwarových platforem a příklady ...
  • Návrh komunitní bezdrátové sítě 

   Author: Klimenda David; Supervisor: Boháč Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optický senzor pro detekci nárazu větru 

   Author: Maršálek Jakub; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Dušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Pokročilý systém správy datových sítí a snadné řešení provozních problémů 

   Author: Hudec Miroslav; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Roubal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   V souvislosti s nárůstem počtu aktivních prvků v dnešních počítačových sítích je stále obtížnější spravovat tyto technologie tradičními postupy. Vzniká proto potřeba po prostředcích umožňujících automatizaci některých úkonů ...
  • Protokol IPv6 na zařízeních Juniper 

   Author: Kukrál Tomáš; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Boháč Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Provozní diagnostika pasivních optických sítí 

   Author: Zajíček Michal; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Brouček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Přenos virtuálních strojů v distribuovaném datovém centru 

   Author: Kukrál Tomáš; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   Práce se zabývá přenosem virtuálních strojů. V teoretické části popisuje technologie používané v distribuovaných datových centerech a zaměruje se speciálně na ukládání dat a překryvné sítě. V praktické části je prezentována ...
  • Přenosová část mobilních sití na bázi IP 

   Author: Zvolský Tomáš; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Řízení a komunikace čtyřvrtulníku 

   Author: Hubáček Jiří; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Zahradník Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Simulace pokročilých optických modulací v prostředí OPTSIM 

   Author: Novák Pavel; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Dušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Správa a řízení datových sítí pomocí softwarově řízené sítě 

   Author: Martin Mikéska; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Diviš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Rychle rostoucí počet zařízení připojených do sítě mění celkový charakter datového provozu, kde tradiční sítě naráží na své limity ve škálovatelnosti a flexibilitě. Celosvětový posun k automatizaci procesů a rychlejšímu ...
  • Systém pro lokalizace síťových služeb 

   Author: Skipala Richard; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Teplotní senzor s komunikací přes GSM sít 

   Author: Hanus Martin; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití protokolu AAA pro řízení přístupu k aktivním síťovým prvkům 

   Author: Tkačiková Martina; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)