Now showing items 1-20 of 35

  • Akusticka a vizuální informace o příchozím hovoru 

   Author: Boháč Miroslav; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Konopka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza nežádaného provozu mobilního telefonu 

   Author: Jan Moravec; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Práce se zabývá komunikační bezpečností mobilních telefonů na operačním systému Android. Byly analyzovány metody záchyty síťové komunikace a popsáno pro jaké případy je vhodně použít danou metodu. Dále byl uveden přehled ...
  • Avaya CTI 

   Author: Bačák Miroslav; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezdrátové telefonní sluchátko 

   Author: Novotný Martin; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Kučerák Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezpečnost SIP PBX 

   Author: Havrila Patrik; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Bezpalec Pavel
   V tejto diplomovej práci je riešená problematika VoIP. Konkrétne ide o protokol SIP. Zaoberá sa zhodnotením možností nasadenia na trhu dostupných zariadení SBC. Zhrňuje všeobecný pohľad na SBC, ujasňuje dôvody a možnosti ...
  • Doplňkové služby v SIP 

   Author: Doumbia Modibo; Supervisor: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Emulace GSM sítě v open-source prostředí 

   Author: Prekschl Dominik; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Kučerák Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Emulátor mobilní sítě 

   Author: Tuleshov Azamat; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Kučerák Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ethernet reflektor 

   Author: Volek Michal; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Vaněk Tomáš
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci zpětné smyčky na rozhraní ethernet. Pro komunikaci na ethernetovém rozhraní je využit mikrokontrolér ENC28J60 od firmy Microchip, a řízení tohoto mikročipu zajišťuje ...
  • Generátor IP telefonního provozu 

   Author: Čakan Ondřej; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Inteligentní zásuvka - SW část 

   Author: Slatinský Jakub; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Kučerák Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kybernetická bezpečnost v ČR 

   Author: Řežábek Filip; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Junek Ivan
   Tato bakalářská práce se zabývá dopadem nově vzniklého zákona 181/2014 Zákon o kybernetické bezpečnosti na území České republiky prostřednictvím vytvoření kompetencí rolím vyplývající z něj a zmapováním nabízeného profesního ...
  • Laboratorní pracoviště pro analýzu technologie PoE 

   Author: Houštěk Josef; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Vaněk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Neobvyklé vlastnosti služby SMS 

   Author: Požár Martin; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Vacek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se podrobně zabývá definicí služby krátkých textových zpráv. Zaměřuje se na její vlastnosti, jež nejsou obvyklé, jako například Flash SMS, Automatické mazání, čekající zpráva a podobně. Otestování vlastností ...
  • Ovládání fotoaparátu přes USB 

   Author: Dorinec Andrej; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Kučerák Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Parametry okolních buněk 

   Author: Korych Matěj; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Junek Ivan
   Tématem bakalářské práce je návrh, realizace a následné testování aplikace pro mobilní operační systém Android. Tato aplikace zobrazuje plnou škálu parametrů, jež se týkají mobilní pozemní buňkové sítě a to ve všech síťových ...
  • Podvody (fraudy) v telekomunikačním provozu 

   Author: Nguyen Jan; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou podvodného chování (angl. frauds) v telefonním provozu a návrhy postupů na jejich detekci. Jako hlavní komponentou řešení byl použit open-source aplikační rámec Hadoop. Byly ...
  • Pracoviště pro testování odolnosti proti útokům typu DoS 

   Author: Nguyen Ngoc Phuong; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Vaněk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Protokol IPv6 na zařízeních Juniper 

   Author: Kukrál Tomáš; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Boháč Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Přenos audio signálu prostřednictvím protokolu IP 

   Author: Beneš Petr; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Kučerák Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)