Now showing items 1-14 of 14

  • Analýza spotřeby energie IoT zařízení komunikujících v mobilní síti 

   Author: Rindt Jan; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Vondra Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   S postupným rozvojem Narrowband Internet of Things (NB-IoT), je nutné aby komunikace zůstala optimalizovaná a spolehlivá pro všechna zařízení v síti. Nas-tavení komunikačních parametrů hraje klíčovou roli v efektivním ...
  • Handover s využitím predikce úrovně signálu v mobilních sítích 

   Author: Dvořáček Lukáš; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá problematikou častého přepojování v mobilních sítích s velkým množstvím malých základnových stanic. Ty jsou v dnešní době používány především pro zlepšení pokrytí městské zástavby signálem, a tedy ...
  • Hybridní přístup v mobilních sítích s femtobuňkami 

   Author: Plachý Jan; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody pro zvýšení kvality řeči při hlasové komunikaci v IP sítích 

   Author: Kaše Jan; Supervisor: Bečvář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody přístupu ve femtobuňkách 

   Author: Černý Lukáš; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Procedura náhodného přístupu k médiu pro komunikaci strojů v mobilních sítích 

   Author: Huang Yi-Shin; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Loo Jonathan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Komunikace strojů (Machine-type communication, MTC) v mobilních sítích může vést k velkému množství požadavků na přístup k médiu a způsobit tak krátkodobá, ale častá přetížení sítě. Velké množství MTC zařízení přistupujících ...
  • Procedura náhodného přístupu k médiu založená na distribuované frontě v mobilních sítích 

   Author: Yang Ping Hsun; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Procedura náhodného přístupu je způsob řízení soutěžení velkého množství zařízení typu stroj (Machine Type Communication, MTC) o přístup k radiovým prostředkům v mobilních sítích LTE. Během procedury náhodného přístupu ...
  • Přidělování prostředků v cloudu automobilů 

   Author: Volkov Nikolay; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Pezinek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   V blízké budoucnosti bude každé vozidlo pravidelně informovat svá sousední vozidla o jejich poloze, rychlosti, výpočetních schopnostech a informacích o chování. Zprávy nesoucí takové informace sníží pravděpodobnost nehod, ...
  • Redukce počtu nadbytečných handoverů v sítích s femtobuňkami 

   Author: Váňa Matěj; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Řízení mobility pro D2D komunikaci s využitím radiového pásma a pásma pro komunikaci ve viditelném spektru 

   Author: Charvát Martin; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Hák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
   Požadavky na propustnost se značně zvyšují s každou novou generací mobilních sítí. Proto je zapotřebí zlepšovat spektrální efektivitu existujících rádio frekvenčních (RF) systémů a zároveň implementovat nové doplňující ...
  • Seznam sousedních stanic pro handover v mobilních sítích 

   Author: Korych Matěj; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Doležal Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
   Efektivní správa Seznamu okolních buněk (NCL) v mobilních sítích může přinést výrazně nižší počet skenovaných a reportovaných buněk, jež uživatelské zařízení (UE) poskytuje v intervalech nazvaných Skenovací perioda. Zvláště, ...
  • Soft handover v sítích s femtobuňkami 

   Author: Honc Jiří; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Urychlení procedury handover v bezdrátových sítích 

   Author: Čermák Martin; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výběr cesty pro doručení dat od uživatele k femto-cloudu 

   Author: Plachý Jan; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Oppolzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)