Now showing items 1-1 of 1

    • Kybernetická bezpečnost v ČR 

      Author: Řežábek Filip; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Junek Ivan
      Tato bakalářská práce se zabývá dopadem nově vzniklého zákona 181/2014 Zákon o kybernetické bezpečnosti na území České republiky prostřednictvím vytvoření kompetencí rolím vyplývající z něj a zmapováním nabízeného profesního ...