Now showing items 1-4 of 4

  • Laboratorní platforma softwarově definovaných datových sítí 

   Author: Matěj Jehlička; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Práce se zabývá současným stavem softwarově definovaných sítí. Analyzovali jsme nejčastější problémy v sítích a jejich možná řešení pomocí SDN. Uvádíme shrnutí dostupných hardwarových a softwarových platforem a příklady ...
  • Přenos virtuálních strojů v distribuovaném datovém centru 

   Author: Kukrál Tomáš; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   Práce se zabývá přenosem virtuálních strojů. V teoretické části popisuje technologie používané v distribuovaných datových centerech a zaměruje se speciálně na ukládání dat a překryvné sítě. V praktické části je prezentována ...
  • Systém pro lokalizace síťových služeb 

   Author: Skipala Richard; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití protokolu AAA pro řízení přístupu k aktivním síťovým prvkům 

   Author: Tkačiková Martina; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)