Now showing items 1-2 of 1

    Cloud storage, cloud storage comparison, free cloud storage, paid cloud storage, cloud storage advantages and disadvantages, typical user, typical user requirments, multi-criteria analysis, cloud storage recommendation (1)
    Cloudové úložiště,porovnání cloudových úložišť,zdarma dostupné úložiště, placené úložiště, výhody a nevýhody cloudového úložiště, typický uživatel, požadavky typických uživatelů, vícekriteriální porovnávání, doporučení úložišť (1)