Now showing items 1-4 of 4

  • Ekonomické zhodnocení FDM technologie 3D tisku v elektrotechnickém průmyslu 

   Author: Daniel Běhal; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá 3D tiskem FDM metodou, porovnáním vlastností jednotlivých materiálů a komplexním ekonomickým zhodnocením provozu 3D tiskárny. Nejprve jsou probrány principy FDM metody, spolu s rešerší její ...
  • Elektrické parametry kompozitních materiálů pro 3D tisk metodou FDM 

   Author: Kristián Solar; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá elektrickými parametry pro různé materiály, zejména kompozitními, pro 3D tiskovou metodu FDM a jejich ekonomickým zhodnocením. Nejprve jsou popsány hlavní kategorie 3D tisku s bližším zaměřením ...
  • Posouzení anizotropie struktur vyrobených aditivní technologií 

   Author: Markéta Klimtová; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Chadima David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá posouzením anizotropie struktur vytvořených 3D tiskem a ekonomickým zhodnocením těchto technologií se zaměřením na Fused Filament Fabrication (FFF) a stereolitografii (SLA). V první části ...
  • Realizace teplotně regulovatelného uzavřeného boxu pro 3D tiskárnu 

   Author: Oleksandr Chmel; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Práce se věnuje návrhu a relizaci stavby uzavřeného boxu pro 3D tiskárnu i3 MK3S od firmy Prusa Research, umožňujicího regulaci vnitřní teploty a monitoring vlhkosti. Bakalářská práce se skladá ze čtyř hlavních částí: a ...