Now showing items 1-1 of 1

  • Plán IT strategie a infrastruktury v malé firmě 

   Author: Valek Samuel; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá plánom IT stratégie a infraštruktúry pre spoločnosť Medicton Group s.r.o., v nadväznosti na aktuálnu situáciu v spoločnosti. Cieľom práce je analyzovať a navrhnúť možné riešenia tejto ...