Now showing items 1-1 of 1

  • Benchmarking cloudových řešení na základě dat ze síťového provozu 

   Author: Uhlíř Vojtěch; Supervisor: Kencl Lukáš; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Předmětem této diplomové práce je inovativní metoda pro porovnání cloudových poskytovatelů z hlediska síťové odezvy globálních cloudových služeb. K získání reálných dat byla zasádně rozšířena a vylepšena existující platforma ...