Now showing items 1-1 of 1

    • Analýza současné praxe v odhadování pracnosti testování software 

      Author: Heřmanský Petr; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Malý Ivo
      Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu současné praxe v odhadování pracnosti testů v softwarovém projektu v České republice. Práce je rozdělena do dvou části. V první části se zaměřuji na odhady testování. ...