Now showing items 1-1 of 1

  • Náhrada stávajícího zdroje pro start ze tmy v uhelné elektrárně 

   Author: Jakub Zapletal; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Bakalářská práce se zabývá náhradou stávajícího zdroje záložní energie a nalezením optimálního technologicko-ekonomického řešení. Bakalářská práce se skládá z jednotlivých částí, v první části je uveden současný technologický ...