Now showing items 1-2 of 2

  • Koncepce inteligentniho domu 

   Author: Fikera Matěj; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Černohous Josef
   Tato bakalářská práce se zabývá celkovými přínosy konceptu inteligentního domu pro uživatele. Nejprve je zhodnocen koncept inteligentní budovy a technologií dostupných na trhu. Pro výpočet ekonomické výhodnosti jsou spočítány ...
  • Koncepce inteligentniho domu 

   Author: Fikera Matěj; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Černohous Josef
   Tato bakalářská práce se zabývá celkovými přínosy konceptu inteligentního domu pro uživatele. Nejprve je zhodnocen koncept inteligentní budovy a technologií dostupných na trhu. Pro výpočet ekonomické výhodnosti jsou spočítány ...