Now showing items 1-1 of 1

  • IT strategie a její vazba na fungování organizace 

   Author: Bobek Radim; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Farný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou IT strategie a obecně strategického řízení. V první části definuje základní pojmy strategie a strategického řízení. Tyto pojmy jsou poté vysvětleny na praktické ukázce fiktivní firmy ...