Now showing items 1-2 of 2

  • Efektivnost variant rekonstrukce elektrického rozvodu v družstevním domě 

   Author: Chramosta David; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce pojednává o rekonstrukci elektrického rozvodu v bytovém družstvu. Práce porovnává více variant rekonstrukce pomocí ekonomických kritérií jako je čistá současná hodnota, roční ekvivalentní peněžní tok ...
  • Projekt malé vodní elektrárny 

   Author: Chramosta David; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Vítek Miroslav
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou malé vodní elektrárny a jejím elektro návrhem, včetně připojení na distribuční soustavu. Součástí práce jsou také dva návrhy využití hltnosti turbín a jejich zhodnocení na ...