Now showing items 1-4 of 4

  • Analysis of development and economic effectiveness of E-mobility 

   Author: Belskiy Iakov; Supervisor: Chmelík Tomáš; Opponent: Hrochová Michaela
   This work is dedicated to electric vehicles sphere current and future state analysis as in EU in general as in individual countries such as Czech Republic, Austria, Germany, Slovakia and Ireland based on legislation and ...
  • Analysis of installation of small wind turbine on premises 

   Author: Perez Maroto Luis; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Chmelík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   This project has three different ways of study, which explain the current situation of low wind power turbines. The first target is to explain one of the newest technologies in this sector called Vortex Wind collector, ...
  • Možnosti využití OZE pro poskytování podpůrných služeb 

   Author: Chmelík Tomáš; Supervisor: Kožušník Oldřich; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V této diplomové práci zabývám možnostmi OZE elektráren poskytovat podpůrné služby. Možnosti hodnotím jak z technického, tak i z ekonomického pohledu. Posuzuji, které z podpůrných služeb jsou OZE elektrárny schopny poskytovat ...
  • Posouzení výstavby nabíjecího hubu pro elektromobily 

   Author: David Lukáš; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Chmelík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje elektromobility a s tím spojeného dobíjení se zaměřením na inteligentní dobíjecí hub v kombinaci s vlastní výrobou a úložištěm elektřiny. První kapitola je věnována ...